SPOTKANIA 

 

IV czwartek miesiąca: godz. 19.00

Informacji udziela ks. kan. Krzysztof Adamowski

Akcja Katolicka w Polsce jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencje Episkopatu Polski, działającym w całym kraju, a w rozumieniu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną. Akcję Katolicką w diecezji organizuje biskup diecezjalny.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

 • pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
 • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie
 • na zagrożenie wiary i moralności chrześcijańskiej w decyzji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym;
 • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
 • kształcenie działaczy katolickich i przygotowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka może prowadzić działalność w szczególności:

 • oświatowo-wychowawczą,
 • kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
 • naukową,
 • charytatywną,
 • w zakresie ochrony zdrowia,
 • turystyczno-sportową,
 • gospodarczą.

Struktury Akcji Katolickiej tworzą:

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, a na szczeblu centralnym – Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Dominika został powołany w ....... r. Obecnie liczy... członków, współpracuje z nim ... osób. Prowadzi następujące działania stałe:

 • Comiesięczne spotkania formacyjne w każdy drugi wtorek miesiąca w czytelni czasopism katolickich. Spotkania rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 18.00.
 • W każdy pierwszy czwartek miesiąca członkowie Akcji Katolickiej adorują Najświętszy Sakrament w kościele parafialnym.
 • Punkt porad dla osób, które zetknęły się z problemami alkoholizmu i potrzebują wymiany myśli i porad – w każdy czwartek w godzinach 15.30 – 17.00.
 • Bibliotekę parafialną, która liczy obecnie ponad 6 tysiący woluminów.

Prezesem Zarządu Oddziału Akcji Katolickiej jest Adam Romański, wiceprezesami: ............. i ...................., skarbnikiem ....................

Adres do korespondencji:

Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Dominika w Turobinie,ul. Kościelna 2,  23-465 Turobin.

AKCJA KATOLICKA

ul. Kościelna 2, Turobin

Kancelaria 

Parafia św. Dominika w Turobinie