Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w III piątek miesiąca pół godziny przed mszą św. wieczorną

 

 

Czciciele Miłosierdzia Bożego

 

Celem wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie i swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

Szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;Odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;Propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego;Pełnienie dzieł miłosierdzia, których przejawem są pomoc biednym i potrzebującym; Troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;Modlitewne wspieranie wspólnoty.

 

Środki:

Modlitwa – „Koronka”, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Godzina Święta, Nowenna, Msza Święta oraz Komunia Święta Słowo – głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym Czyn – dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możliwości spieszyć im z właściwą pomocą we własnym zakresie lub poprzez wspólnotę

 

Zobowiązania:

Starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego Ufać Miłosierdziu Bożemu Głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże Posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego Każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwę)Raz w miesiącu w miarę możliwości uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego

 

Uczynki Miłosierdzia:

Upominać grzesznych. Pouczać nieumiejętnych. Dobrze radzić wątpiącym. Pocieszać strapionych. Cierpliwie znosić krzywdy. Chętnie darować urazy.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na dużych paciorkach (1 raz)

 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na małych paciorkach (10 razy)

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Na zakończenie (3 razy)

 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

 

Boże, Ojcze miłosierny,który objawiłeś swoją miłośćw Twoim Synu Jezusie Chrystusie,i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.Pochyl się nad nami grzesznymi,ulecz naszą słabość,przezwycięż wszelkie zło,pozwól wszystkim mieszkańcom ziemidoświadczyć Twojego miłosierdzia,aby w Tobie, trójjedyny Boże,zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

CZCICIELE M. B.

ul. Kościelna 2, Turobin

Kancelaria 

Parafia św. Dominika w Turobinie