Guzówka, kaplica dojazdowa  oddalona o 7 km, murowana – pw. św. Maksymiliana Kolbe (z 1996 r.)

Guzówka

ul. Kościelna 2, Turobin

Kancelaria 

Parafia św. Dominika w Turobinie