Otwarcie ofert i wynik postępowania - kaplica św. Elżbiety

10 lipca 2024

Informujemy o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn.: "Remont Kaplicy cmentarnej św. Elżbiety na cmentarzu rzymskokatolickim parafii Turobin".

https://ugturobin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=693&p1=szczegoly&p2=92196

 

 

 

 

ul. Kościelna 2, Turobin

Kancelaria 

Parafia św. Dominika w Turobinie