Plan Adoracja
Nabożeństwo czterdziestogodzinne 2024r.

11 lutego 2024

ul. Kościelna 2, Turobin

Kancelaria 

Parafia św. Dominika w Turobinie