Parafialna Rada Duszpasterska

 

Na terenie naszej Parafii działa Parafialna Rada Duszpasterska (PRD). Głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego.

Cel ten jest realizowany przez:

1. wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości,

2. pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,

3. udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,

4. budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,

5. wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego.

 

Do kompetencji PRD nie należy ocena doktrynalna wiary i moralności, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii. Także sprawy finansowe i gospodarcze nie wchodzą w zakres kompetencji PRD.

Rada w swojej działalności kieruje się wzorcowym Statutem dla Archidiecezji Lubelskiej.

Obecny skład Rady stanowią:

 

Rada Parafialna

ul. Kościelna 2, Turobin

Kancelaria 

Parafia św. Dominika w Turobinie