Skład Rady Parafialnej od 2023 r.

11 grudnia 2022

Skład Rady Parafialnej 2023-2028

Turobin:

 1. Barbara Dziurdzy
 2. Dorota Skiba
 3. Adam Romański
 4. Anna Źrodowska
 5. Ryszard Woźnica
 6. Romualda Pyter

Przedmieście

 1. Joanna Lipska
 2. Grzegorz Solak
 3. Radosław Olcha

Tarnawa Mała

 1. Marzena Klimek
 2. Danuta Chmielewska

Rokitów

 1. Sylwia Urbala,
 2. Sławomir Podkościelny
 3. Stanisław Górny,

Tarnawa Duża

 1. Radosław Tołpa,
 2. Jacek Kuźma,
 3. Tomasz Słomka

Huta Turobińska

 1. Ryszard Rożek,
 2. Stanisław Kufel

Tokary

 1. Stanisław Kwietniewski

kol. Guzówka – podtorze

 1.  Eugeniusz Wereski
 2.  Zbigniew Łata

kol. Guzówka-przy szosie

 1. Dorota Ziajko,
 2. Elżbieta Kruk

Guzówka

 1. Marek Zdybel

Elizówka

 1. Stanisław Bratos
 2. Roman Śmiech

Żabno od lasu

 1. Tomasz Łupina
 2. Renata Podkościelna

Żabno od kolonii

 1. Piotr Szewczyk
 2. Zbigniew Bogucki

Kolonia Żabno

 1. Agnieszka Podkościelna

Załawcze

 1. Stanisław Bida
 2. Krzysztof Dziewa

Zagroble

 1. Andrzej Zdybel
 2. Józef Jarosz

Olszanka

 1.  Janusz Dziewa
 2.  Ryszard Skiba

 

 

ul. Kościelna 2, Turobin

Kancelaria 

Parafia św. Dominika w Turobinie